ย 

Think before you buy a dog!

๐“๐ก๐ž ๐๐จ๐  ๐ข๐ฌ ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ - needs daily exercise, obedience teaching, money for food, vet, accessories!

If you don't have time, money or patient to have a dog, please do not buy!

๐‘ฐ๐’‡ ๐’š๐’๐’– ๐’ƒ๐’–๐’š ๐’‚ ๐’…๐’๐’ˆ, ๐’‘๐’๐’†๐’‚๐’”๐’† ๐’„๐’‰๐’๐’๐’”๐’† ๐’‚ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’†๐’… ๐’˜๐’‰๐’Š๐’„๐’‰ ๐’‡๐’Š๐’•๐’” ๐’‡๐’๐’“ ๐’š๐’๐’–๐’“ (๐’‡๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’š) ๐’๐’Š๐’‡๐’†๐’”๐’•๐’š๐’๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’…๐’๐’ˆ-๐’๐’˜๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’†๐’๐’„๐’† ๐’‚๐’๐’… ๐’Œ๐’๐’๐’˜๐’๐’†๐’…๐’ˆ๐’†.


4 views0 comments